กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
Web Hosting Offers Forum / Admin Access RDP Securely Managing Remote Desktops
« กระทู้ล่าสุด โดย FireVPS เมื่อ กรกฎาคม 11, 2024, 02:09:05 pm »
Admin Access RDP plays a vital role in securely managing remote desktops, allowing businesses to efficiently access and control remote systems. In this article, we will explore the importance of securely managing remote desktops and introduce Admin Access RDP as the solution for maintaining a robust and secure remote desktop environment.

Understanding Admin Access RDP:

Admin Access RDP refers to the privileged access provided to administrators for managing and controlling remote desktops. It enables authorized users to connect to remote systems securely and perform administrative tasks with enhanced control and flexibility. Admin Access RDP ensures that only trusted individuals have access to critical systems, enhancing security and protecting sensitive data.

Risks of Admin Access RDP:

While Admin Access RDP offers numerous benefits, it also poses certain risks that need to be addressed. Common security threats include unauthorized access attempts, malware attacks, and potential data breaches. Remote desktops are often vulnerable to exploitation if proper security measures are not in place. A security breach can lead to significant consequences, including data loss, financial damage, and compromised business reputation

Best Practices for Securely Managing Remote Desktops:

To mitigate the risks associated with Admin Access RDP, it is crucial to follow best practices for secure remote desktop management.
Some essential practices include:

Use of strong passwords: Implement complex and unique passwords for remote desktop accounts to prevent unauthorized access.
Two-factor authentication: Enable two-factor authentication to add an extra layer of security, requiring an additional verification step for accessing remote desktops.
Regular software updates: Keep remote desktop software, operating systems, and applications up to date to address security vulnerabilities and ensure optimal performance.
Limiting access to authorized users: Grant access privileges only to authorized individuals and regularly review and update access permissions to align with business needs.
Monitoring and logging activity: Implement monitoring and logging mechanisms to track remote desktop activity and detect any suspicious behavior or unauthorized access attempts.


Admin Access RDP plays a critical role in securely managing remote desktops, but it is essential to address the associated risks. By following best practices and utilizing reliable tools, businesses can establish a secure remote desktop environment, protecting sensitive data and maintaining operational efficiency. Securely managing remote desktops is crucial for businesses in today’s digital landscape, ensuring the confidentiality, integrity, and availability of critical systems. Embrace the importance of secure remote desktop management with Admin Access RDP and safeguard your business from potential security threats.
2
Web Hosting Offers Forum / บริการ Colocation ตู้ใหม่ล่าสุด Local 1Gbps INTER 10/100 Mbps CsLox บางรัก
« กระทู้ล่าสุด โดย hbboy789 เมื่อ มิถุนายน 21, 2024, 12:36:28 pm »
บริการ Colocation ตู้ใหม่ล่าสุด Local 1,000 Mbps INTER 10/100 Mbps CsLox บางรัก
ตู้ใหม่ล่าสุด หมดข้อจำกัดการเข้าเว็บจากต่างประเทศ
ด้วย international bandwidth 10/100 Mbps Share


สิ่งที่จะได้รับ
1 Port Lan 1 Gbps
  - Bandwidth domestic 1,000 Mbps (Share)
  - Bandwidth international 10/100 Mbps (Share) (ตู้โดยทั่วไป 1/10 Mbps (Share))
1 IP Address
1 Plug Point
Free KVM ON Net สำหรับใช้ Remote เข้า Server ในระดับ bios โดยที่ไม่ต้องเข้าหน้าเครื่อง

ราคาพิเศษ 2,400 บาทต่อเดือน  (เครื่อง 1U)
- ลูกค้าต่างจังหวัดสามารถส่งเครื่อง Server ทางขนส่งเอกชนเพื่อให้บริษัทเข้าทำการติดตั้งให้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
- ลูกค้าที่ต้องการย้ายเครื่องจากที่อื่นๆ บริษัทมีบริการไปรับเครื่องจาก IDC เดิมของท่านฟรี (เฉพาะในกทม) https://historydinosaur.com/

Option
เพิ่ม 1 IP Address 150 บาทต่อเดือน
เพิ่ม 1 Lan Port 10/100 Mbps  400 บาทต่อเดือน จาก Switch ในตู้ Rack
เพิ่ม 1 Lan Port 10/100 Mbps 800 บาทต่อเดือน ตรงจาก IDC
เพิ่ม 1 Lan Port 1,000 Mbps 1,500 บาทต่อเดือน จาก Switch ในตู้ Rack
เพิ่ม 1 Lan Port 1,000 Mbps 3,500 บาทต่อเดือน ตรงจาก IDC
เพิ่ม 1 Plug Point 300 บาทต่อเดือน


ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเครื่องที่ใช้งานผิดกฎหมาย,camfrog,VPN Server,Proxy Server,VOIP ที่เชื่อมต่อต่างประเทศเป็นหลัก


ไฟไม่เกิน 1.0A (เครื่อง server โดยทั่วไปใช้ไฟประมาณ 0.5 - 0.7A) เกินคิดเพิ่ม 100 บาทต่อเดือน
น้ำหนักเกิน 15 kg (เครื่อง server โดยทั่วไปหนัก 10 - 12 kg) เกินคิดเพิ่ม 100 บาทต่อเดือน


ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.didplus.com/colocation/colocation.php


บริษัท ดิจิตอล ไอเดีย พลัส จำกัด
http://www.didplus.com
ติดต่อสอบถาม Colocation โทร 084-112-4252(True) 087-797-4336(DTAC)
3
Web Hosting Offers Forum / บริการ Domain Name, Web Hosting, VPS, Dedicated Server, SSL คุณภาพดีราคาถูก
« กระทู้ล่าสุด โดย NaiTan เมื่อ เมษายน 30, 2024, 07:58:02 pm »
อ้างถึง

บริการ Domain Name, Web Hosting, VPS, Dedicated Server, SSL Certificate คุณภาพดีราคาถูก
โดย ดาต้าตั้นดอทเน็ต (DATATAN.NET)

Domain Name
บริการรับจดทะเบียนชื่อโดเมน (Domain Name) คือ บริการที่เน้นความง่ายของขั้นตอนการจดทะเบียนโดเมน เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านที่ต้องการจดทะเบียนชื่อโดเมน สามารถทำตามขั้นตอนการจดทะเบียนชื่อโดเมนได้อย่างง่าย และรวดเร็ว โดยมีคำอธิบายในทุกขั้นตอนของการจดทะเบียนชื่อโดเมนกับเรา ดังนั้น แม้ท่านจะยังไม่เคยจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมมาก่อนก็สามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ ได้โดยง่าย โดยเราให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนนามสกุลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโดเมนสากลกลุ่มทั่วไป เช่น .com .net .org .info .biz .asia .tv หรือโดเมนในกลุ่มของประเทศไทย เช่น .co.th .ac.th .go.th .in.th และโดเมนนามสกุลอื่นๆ อีกมากมายให้ท่านเลือกตามต้องการ ราคาเริ่มต้น 350 บาท/ปี

ดูรายละเอียดและจดโดเมนได้ที่ https://datatan.net/th/domain-name

Web Hosting
เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) คือ รูปแบบการให้บริการที่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการสามารถนำเว็บเพจของตนเอง เพื่อออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตได้ โดยนำเอาเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับงานสร้างเว็บไซต์มาให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เว็บไซต์นั้นสามารถมองเห็นได้บนอินเตอร์เน็ต ทุกเว็บไซต์ที่ออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตจะต้องได้รับการฝาก หรือเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์พิเศษที่เรียกว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้จะทำหน้าที่เป็นตัวติดต่อกับทุกหนทุกแห่งตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เว็บไซต์ของท่านสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลาในโลกที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตง่ายๆ แค่พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ (Domain Name) สำหรับบริการ Web Hosting ที่เราให้บริการรองรับเว็บไซต์ที่พัฒนาจากภาษา HTML, CSS, AJAX, jQuery, XML, PHP, Python, Phalcon Framework, Laravel Framework, CodeIgniter Framework ,Node.js รวมทั้งรองรับฐานข้อมูล MySQL พื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลเว็บไซต์แพลนเริ่มต้น 8 GB ปริมาณการรับและการส่งข้อมูล (Data Transfer Unlimited) ไม่จำกัด ราคา 600 บาท/ปี

ดูรายละเอียดและสั่งซื้อบริการได้ที่ https://datatan.net/th/web-hosting

Virtual Private Server
บริการ Virtual Private Server หรือ VPS คือ บริการเซิร์ฟเวอร์เสมือน ซึ่งมีความสามารถในการทำงานเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์จริง เพราะเป็นการแบ่งทรัพยากรของเครื่องเซิร์ฟเวอร์จริงที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงออกเป็นส่วนๆ แยกกันอิสระ เสมือนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึ่งที่มีฮาร์ดแวร์เสมือนเป็นของตัวเองที่ทำงานอยู่บนฮาร์ดแวร์จริง (Virtual Machine) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีเซิร์ฟเวอร์ใช้งานส่วนตัวที่มีความเสถียรในการทำงาน แต่ไม่สะดวกในการดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือยังไม่พร้อมที่จะจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเอง ซึ่งเราจะเป็นผู้ดูแลส่วนฮาร์ดแวร์และระบบหลักทั้งหมด โดยท่านจะได้รับสิทธิ์สูงสุด (Root Privilege) ในการเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์เสมือนนั้นๆ สำหรับบริการ VPS เรามีให้เลือกใช้บริการทั้งหมด 7 แพลน แต่ละแพลนมีคุณสมบัติและราคาแตกต่างกันไป การชำระเงินค่าบริการมีทั้งแบบชำระรายหนึ่งเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน และรายปี ให้ท่านเลือกตามต้องการ ราคาเริ่มต้น 900 บาท/เดือน

ดูรายละเอียดและสั่งซื้อบริการได้ที่ https://datatan.net/th/virtual-private-server

Dedicated Server
บริการให้เช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือ Dedicated Server เหมาะสำหรับบุคคลหรือองค์กรที่ไม่ต้องการลงทุนซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์เอง แต่ต้องการมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไว้ใช้งานส่วนตัว โดยทางเราจะเป็นผู้จัดหาเครื่องเซิร์ฟเวอร์และดูแลฮาร์ดแวร์ให้ลูกค้าเอง พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายความเร็วสูงให้พร้อมใช้งาน ลูกค้าสามารถนำซอฟแวร์และข้อมูลเข้ามาติดตั้งในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้ โดยไม่ต้องลงทุนจัดหาซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือลูกค้าจะใช้งานเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ อีเมล์เซิร์ฟเวอร์ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ หรือระบบอื่นๆ ทางเราก็สามารถให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งานที่เหมาะสมและติดตั้งระบบให้ลูกค้าได้ สำหรับบริการ Dedicated Server จะมีทั้งแบบที่ใช้หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage) เป็น HDD และ SSD ให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการใช้งาน ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท/เดือน

ดูรายละเอียดและสั่งซื้อบริการได้ที่ https://datatan.net/th/dedicated-server

SSL Certificate
SSL Certificate บริการออกใบรับรองเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกหรืออนุมัติโดย CA (Certificate Authority) เครื่องหมายเหล่านี้ จะเป็นการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย SSL (Secure Socket Layer) ซึ่ง CA เป็นผู้อนุมัติ SSL Certificate ให้แก่เว็บไซต์ เพื่อยืนยันการมีตัวตนของเจ้าของเว็บไซต์และรับรองความปลอดภัยในการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลด้วยระบบกลไก SSL ผ่านการเรียกโปรโตคอล HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) ทำให้ผู้ที่ไม่หวังดีดักจับข้อมูลของเราไปในระหว่างการส่งข้อมูลไม่สามารถอ่านข้อมูลที่เราส่งไปได้โดยตรงจะต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวจริงเท่านั้นที่จะถอดรหัสข้อมูลและอ่านข้อมูลมาใช้งานได้ บริการ SSL Certificate จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานในการรับและส่งข้อมูลที่สำคัญมีความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีระบบร้านค้าออนไลน์ ชำระค่าบริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือเว็บไซต์ที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ออนไลน์อยู่บนอินเตอร์เน็ต สำหรับบริการ SSL Certificate เราก็มีบริการทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ ใบรับรองสำหรับ 1 โดเมน (Single-Domain) ใบรับรองสำหรับ 1 โดเมน รวมถึงทุกโดเมนย่อย (Wildcard) และใบรับรองสำหรับหลายๆ โดเมน (Multi-Domain) โดยราคาเริ่มต้นที่ 950 บาท/ปี พร้อมให้คำปรึกษาและบริการติดตั้งฟรี

ดูรายละเอียดและสั่งซื้อบริการได้ที่ https://datatan.net/th/ssl-certificate


ช่องทางในการชำระเงินค่าบริการ
  • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (กรุงเทพ, กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, ทหารไทย, ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย)
  • โอนเงินเข้าหมายเลขพร้อมเพ (PromptPay Service)
  • ชำระเงินค่าบริการผ่านการสแกนจ่าย PromptPay QR Code (Bill Payment) ด้วยแอพพลิเคชั่น Mobile Banking
  • ชำระเงินค่าบริการผ่านกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay
  • ชำระเงินค่าบริการออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตและเพย์พาล (Credit Card & PayPal)


ท่านสามารถสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารโปรโมชั่นได้ตามช่องทางติดต่อต่างๆ ตามที่ท่านสะดวกตามข้อมูลข้างล่างนี้


อ้างถึง
DATATAN.NET - Trust Your Online Business
Tel: +66 (0) 87-143-8365
E-mail: support[at]datatan.net
LINE Official ID: @datatan.net
Skype Name : datatan.net
Facebook : DATATAN.NET (ดาต้าตั้นดอทเน็ต)
Twitter : http://www.twitter.com/datatan
Instagram: https://www.instagram.com/datatannet

4
พูดคุยเรื่อง Web Hosting / Re: ใครเคยใช้บริการของ HostingInter บ้างมั๊ยค่ะ
« กระทู้ล่าสุด โดย sniper00q เมื่อ ธันวาคม 30, 2023, 08:31:23 pm »
Yes you can rent what's called a shared environment and overpopulate the server, assuming your clients don't mind a horrible loading speed and they're not getting any real traffic. If they start getting decent traffic, they'll quickly outgrow the environment you're providing for them and their site speed will suffer greatly (to the point of unusable if they happen to get a viral hit and start getting tons of traffic). Every single customer you have would be affected. One of your customers piss somebody off and is getting DDoS'd to bring down their site? Well now it's affecting all of your clients and none of them can access their site. There's many reasons even small start-ups don't want to use shared hosting for their site.

5
Web Hosting Offers Forum / โฮสติ้ง สิงคโปร และ อเมริกา Directadmin By Asiagb.com
« กระทู้ล่าสุด โดย asiagb เมื่อ ตุลาคม 17, 2023, 05:18:09 pm »
มีบริการจดโดเมน .com 500/ปี .net 550/ปี
หรือจดที่อื่นย้าย NS มาก็ย่อมได้ :wanwan003:
ราคาโดเมนทั้งหมดดูได้ที่ https://asiagb.com/domain/

พื้นฐ่าน Server
- Webserver Nginx Apache
- PHP 8.1 7.4 (เลือกได้เองผ่าน Directadmin)
- ไม่รองรับการใช้งาน Email
- ปกป้อง Malware ด้วย  Imunify360
- รันบน Cloud Server
- ย้ายข้อมูลฟรี
- Directadmin web control panel

รายละเอียด Plans

โฮสติ้ง สิงคโปร์ 1
   Disk Space 5GB
   Unlimit Domain
   Unlimited Data Transfer
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   ราคา 500/ปี
สั่งซื้อ https://www.billing.in.th/cart.php?a=add&pid=147

โฮสติ้ง สิงคโปร์ 2
   Disk Space 10GB
   Unlimit Domain
   Unlimited Data Transfer
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   ราคา 800/ปี
สั่งซื้อ https://www.billing.in.th/cart.php?a=add&pid=148

โฮสติ้ง สิงคโปร์ 3
   Disk Space 15GB
   Unlimit Domain
   Unlimited Data Transfer
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   ราคา 1000/ปี
สั่งซื้อ https://www.billing.in.th/cart.php?a=add&pid=149


Hosting อเมริกา

โฮสติ้ง อเมริกา 1
   Disk Space 5GB
   Unlimit Domain
   Unlimited Data Transfer
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   ราคา 500/ปี
สั่งซื้อ https://www.billing.in.th/cart.php?a=add&pid=105

โฮสติ้ง อเมริกา 2
   Disk Space 10GB
   Unlimit Domain
   Unlimited Data Transfer
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   ราคา 800/ปี
สั่งซื้อ https://www.billing.in.th/cart.php?a=add&pid=106

โฮสติ้ง อเมริกา 3
   Disk Space 15GB
   Unlimit Domain
   Unlimited Data Transfer
   Unlimited Subdomains
   Unlimited Email Accounts
   Unlimited FTP Accounts
   ราคา 1200/ปี
สั่งซื้อ https://www.billing.in.th/cart.php?a=add&pid=107


โฮสติ้งไทย ดูได้ที่ https://asiagb.com/hosting/
เช่า Server ไทย ดูได้ที่ https://asiagb.com/dedicated-server/
VPS ไทยดูได้ที่ https://asiagb.com/vps-2/
VPS Singapore ดูได้ที่ https://asiagb.com/vps-singapore/


ช่องทางก่ารชำระเงินมีเยอะมากๆ
- ชำระเงินผ่านธนาคาร
- ชำระเงินผ่าน Qr code credit card true wallet line pay (ระบบเปิดใช้งานอัตโนมัติ)


ผู้ขาย
นาย ภัทรวุฒิ อินทร์จันทร์
โทร 0654499691
Email Admin@injan-network.com
LINE Official ID: @injan-network
6
Web Hosting Offers Forum / Re: ต้องการซื้อ กิจการ Cloud Hosting
« กระทู้ล่าสุด โดย ZALAMANDER เมื่อ สิงหาคม 11, 2023, 01:39:38 pm »
ได้ครับ
7
Web Hosting Offers Forum / Re: เรียน SEO ออนไลน์ ฟรี
« กระทู้ล่าสุด โดย ZALAMANDER เมื่อ สิงหาคม 11, 2023, 01:38:59 pm »
อยากเรียนครับ
8
Web Hosting Offers Forum / ต้องการซื้อ กิจการ Cloud Hosting
« กระทู้ล่าสุด โดย Mollie เมื่อ กรกฎาคม 20, 2023, 03:43:12 pm »
มีนายทุนต้องการซื้อ กิจการ Cloud /Hosting ทุกขนาด
ท่านใด สนใจจะขายกรุณา
แอดไลน์ leekaosoi
หรือเมลล์ mollie@office365std.com

ขอบคุณครับ
9
Web Hosting Offers Forum / เรียน digital marketing ต่างประเทศ ที่ไหนดี
« กระทู้ล่าสุด โดย tinyofsky เมื่อ กรกฎาคม 12, 2023, 03:25:46 pm »
การเรียนรู้เรื่อง Digital Marketing ต่างประเทศเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะในเชิงมืออาชีพได้จากคณะผู้เชี่ยวชาญและแหล่งความรู้ที่ทันสมัยในวงการดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง นี่คือรายชื่อของบางประเทศที่เป็นที่นิยมสำหรับการเรียนรู้ Digital Marketing:

1. สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกามีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดทางดิจิตอลมากมาย เช่น Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, University of California, Berkeley เป็นต้น

2. สหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักรมีมหาวิทยาลัยที่เชื่อถือได้ในด้านการศึกษาและดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง เช่น University of Oxford, University of Cambridge, London Business School, Imperial College London เป็นต้น

3. ออสเตรเลีย
ออสเตรเลียเป็นที่ตั้งของหลายมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดทางดิจิตอล เช่น The University of Sydney, University of Melbourne, RMIT University, Queensland University of Technology เป็นต้น

4. สวิตเซอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์เป็นที่รู้จักด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมหาวิทยาลัยที่เน้นการศึกษาด้านการตลาดทางดิจิตอล เช่น University of Zurich, ETH Zurich, University of Geneva เป็นต้น

5. สิงคโปร์
สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและเทคโนโลยีในเอเชียที่มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเช่น National University of Singapore, Nanyang Technological University เป็นต้น

เหตุผลที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกสถาบันการศึกษารวมถึงหลักสูตรในการเรียน Digital Marketing ประกอบด้วย ความรับรู้และความเชี่ยวชาญของคณะผู้สอน สถานที่ตั้งของสถาบัน ความเหมาะสมของหลักสูตรกับความต้องการและความสนใจส่วนตัวของคุณ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

เราคือบริษัท รับทำการตลาดออนไลน์ และ รับทำ seo สายขาว ราคาถูก
10
Web Hosting Offers Forum / เรียน SEO ออนไลน์ ฟรี
« กระทู้ล่าสุด โดย tinyofsky เมื่อ กรกฎาคม 07, 2023, 03:52:55 pm »
เรียน SEO ออนไลน์ ฟรี

มีหลายแหล่งที่คุณสามารถเรียน SEO ออนไลน์ฟรีได้ ดังนี้:

1. Moz
Moz เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์และ SEO และมีเครื่องมือและทรัพยากรมากมายที่ช่วยให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับ SEO ฟรี บทเรียนออนไลน์ที่มีอยู่มีหลากหลายระดับความยาก ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับขั้นสูง

2. SEMrush Academy
SEMrush เป็นเครื่องมือ SEO และการตลาดออนไลน์ที่มีชื่อเสียง พวกเขามี SEMrush Academy ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับ SEO และการใช้งานเครื่องมือของ SEMrush แบบออนไลน์ฟรี

3. Google Digital Garage
Google Digital Garage เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ทั่วไป ซึ่งรวมถึงหัวข้อเกี่ยวกับ SEO ฟรี คุณสามารถเข้าถึงบทเรียนออนไลน์และสอบผ่านทางเว็บไซต์ของ Google Digital Garage

4. HubSpot Academy
HubSpot เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์และช่วยให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับหลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการตลาด ภายใน HubSpot Academy มีบทเรียนเกี่ยวกับ SEO ออนไลน์ฟรีที่มีให้เลือกเรียน นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีอื่นๆ ที่มีบนแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น Coursera, edX, LinkedIn Learning เป็นต้น คุณสามารถสำรวจและเลือกคอร์สที่เหมาะสมตามความต้องการของคุณได้

หรือถ้าหากคุณต้องการจ้างบริษัท รับทำ seo สายขาว ราคาไม่แพง สามาถติดต่อบริษัทของเราได้ทันที เรายินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจมหาชน
หน้า: [1] 2 3 ... 10