พูดคุยเรื่องเว็บโฮสติ้ง - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
2981
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
1684
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
148
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
7
ออนไลน์มากที่สุด:
260 - พฤศจิกายน 11, 2015, 05:10:38 pm
ออนไลน์วันนี้:
14
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.90
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.79
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.26
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
2
สมาชิกล่าสุด:
jubjib
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
15.22
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
15.7:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

darmerzuzarfb
15วัน 10ชั่วโมง 42นาที
admin
3วัน 33นาที
PClogstou
1วัน 6ชั่วโมง 58นาที
KristanBon
1วัน 6ชั่วโมง 13นาที
WilliamSer
1วัน 5ชั่วโมง 7นาที
KinaChungG
17ชั่วโมง 0นาที
LatonyaBlo
14ชั่วโมง 41นาที
CecileBran
14ชั่วโมง 28นาที
sailom
13ชั่วโมง 43นาที
pinyo2014
13ชั่วโมง 4นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2022 70 328 49 27
สิงหาคม 2022 2 15 2 20
กรกฎาคม 2022 1 32 3 27
มิถุนายน 2022 2 30 2 13
พฤษภาคม 2022 17 51 9 14
เมษายน 2022 16 54 9 20
มีนาคม 2022 1 44 4 19
กุมภาพันธ์ 2022 10 47 8 16
มกราคม 2022 21 55 12 18
* 2021 75 312 67 42
ธันวาคม 2021 8 47 3 22
พฤศจิกายน 2021 0 42 4 24
ตุลาคม 2021 0 44 2 22
กันยายน 2021 8 44 4 24
สิงหาคม 2021 19 24 3 23
กรกฎาคม 2021 18 33 7 28
มิถุนายน 2021 8 25 10 24
พฤษภาคม 2021 8 19 6 20
เมษายน 2021 2 11 4 42
มีนาคม 2021 0 6 8 19
กุมภาพันธ์ 2021 0 6 10 22
มกราคม 2021 4 11 6 23
* 2020 75 321 121 142
ธันวาคม 2020 1 6 4 26
พฤศจิกายน 2020 0 1 3 26
ตุลาคม 2020 3 5 3 61
กันยายน 2020 6 11 6 24
สิงหาคม 2020 1 13 2 26
กรกฎาคม 2020 4 13 4 31
มิถุนายน 2020 6 41 10 28
พฤษภาคม 2020 16 52 20 142
เมษายน 2020 14 52 15 19
มีนาคม 2020 9 47 19 28
กุมภาพันธ์ 2020 6 44 19 22
มกราคม 2020 9 36 16 29
* 2019 121 434 157 84
ธันวาคม 2019 21 41 17 24
พฤศจิกายน 2019 10 40 15 24
ตุลาคม 2019 9 16 9 23
กันยายน 2019 24 34 18 26
สิงหาคม 2019 7 36 11 32
กรกฎาคม 2019 7 41 8 35
มิถุนายน 2019 9 32 14 31
พฤษภาคม 2019 4 35 13 84
เมษายน 2019 6 41 13 76
มีนาคม 2019 9 42 15 28
กุมภาพันธ์ 2019 8 46 12 34
มกราคม 2019 7 30 12 21
* 2018 104 349 146 220
ธันวาคม 2018 3 21 14 46
พฤศจิกายน 2018 7 30 14 105
ตุลาคม 2018 4 41 12 220
กันยายน 2018 35 60 11 20
สิงหาคม 2018 7 19 9 23
กรกฎาคม 2018 5 15 9 23
มิถุนายน 2018 6 24 14 23
พฤษภาคม 2018 8 32 8 21
เมษายน 2018 6 33 11 24
มีนาคม 2018 7 38 16 22
กุมภาพันธ์ 2018 12 23 15 23
มกราคม 2018 4 13 13 23
* 2017 135 520 141 54
ธันวาคม 2017 38 64 9 23
พฤศจิกายน 2017 36 88 13 21
ตุลาคม 2017 3 15 8 21
กันยายน 2017 11 19 16 29
สิงหาคม 2017 10 54 22 26
กรกฎาคม 2017 12 58 14 26
มิถุนายน 2017 5 67 16 31
พฤษภาคม 2017 4 38 11 22
เมษายน 2017 10 79 15 35
มีนาคม 2017 1 21 5 35
กุมภาพันธ์ 2017 2 7 3 37
มกราคม 2017 3 10 9 54
* 2016 18 41 61 91
ธันวาคม 2016 0 0 4 15
พฤศจิกายน 2016 0 0 2 21
ตุลาคม 2016 4 7 7 44
กันยายน 2016 0 5 8 45
สิงหาคม 2016 0 3 3 26
กรกฎาคม 2016 0 0 4 23
มิถุนายน 2016 1 2 9 22
พฤษภาคม 2016 6 6 6 24
เมษายน 2016 0 0 6 25
มีนาคม 2016 0 1 2 62
กุมภาพันธ์ 2016 3 10 6 91
มกราคม 2016 4 7 4 71
* 2015 15 95 1839 260
ธันวาคม 2015 0 2 3 202
พฤศจิกายน 2015 1 6 942 260
ตุลาคม 2015 1 5 777 68
กันยายน 2015 4 17 7 14
สิงหาคม 2015 1 22 5 14
กรกฎาคม 2015 3 20 10 12
มิถุนายน 2015 1 4 5 17
พฤษภาคม 2015 1 8 3 13
เมษายน 2015 1 1 1 31
มีนาคม 2015 1 5 3 17
กุมภาพันธ์ 2015 0 3 20 109
มกราคม 2015 1 2 63 256
* 2014 39 138 523 108
ธันวาคม 2014 5 11 66 39
พฤศจิกายน 2014 2 5 89 108
ตุลาคม 2014 5 21 92 63
กันยายน 2014 7 12 32 19
สิงหาคม 2014 4 22 44 30
กรกฎาคม 2014 4 10 46 21
มิถุนายน 2014 3 17 25 39
พฤษภาคม 2014 0 8 23 45
เมษายน 2014 5 13 45 24
มีนาคม 2014 2 6 39 12
กุมภาพันธ์ 2014 1 7 15 10
มกราคม 2014 1 6 7 9
* 2013 272 310 221 31
ธันวาคม 2013 0 7 7 12
พฤศจิกายน 2013 0 2 30 31
ตุลาคม 2013 0 7 31 10
กันยายน 2013 0 8 16 17
สิงหาคม 2013 1 3 11 8
กรกฎาคม 2013 0 6 11 8
มิถุนายน 2013 3 8 20 8
พฤษภาคม 2013 240 240 20 6
เมษายน 2013 3 3 18 5
มีนาคม 2013 1 1 13 5
กุมภาพันธ์ 2013 9 9 10 5
มกราคม 2013 15 16 34 10
* 2012 34 74 27 9
ธันวาคม 2012 16 27 8 9
พฤศจิกายน 2012 1 7 2 7
ตุลาคม 2012 15 38 12 9
กันยายน 2012 0 0 1 3
สิงหาคม 2012 1 1 2 3
กรกฎาคม 2012 0 0 1 2
มิถุนายน 2012 1 1 1 2